onsdag 6. januar 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding for Tana kjøre- og rideklubb 2009


Følgende har hatt verv i Tana kjøre- og rideklubb i 2009:
Leder: Moy Susanne Birkenes
Nestleder/kasserer: Anita Hammer Guttormsen
Styremedlem: Mette Lillebostad
Styremedlem: Marte J. Berg
Styremedlem: Birgit Ingebrigtsen
Varamedlemmer: Marianne Johannessen
Eva J. Berg
Camilla Jakola
Valgkomité inkl vara: Eva Britt Birkenes
Eva J. Berg
Kirsi Pettersen
Revisorer: Dag Flage
Martin Ellefsen
NRYF ungdomskontakt: Marte J. Berg
Ansvarlig for Vangen: Even Berg

Hva skjedde i 2009?

Klubben hadde 58 medlemmer i 2009, av dette 12 familiemedlemskap. Det har vært avholdt 3 styremøter og 10 ”hallmøter”.

Januar/Februar:
Þ Mette var på sprangdommerkonferanse.
Þ Årsmøtet ble avholdt 26.01
Þ Kretstinget var 31.01 og 01.02. Der var også HorsePro kurs. Anita, Mette, Moy og Eva B var der

Mars:
Þ Rytterting 14.03. Birgit representerte klubben.
Þ 21.-22.03 var det trenerseminar med Christopher Hess. Anita var med på det.

April:
Þ DDA kurs i Hammerfest 25-26.04. Anita og Tonje deltok og bestod J

Mai:
Þ Feltritt-trening på Vangen med regiontrener Agnethe Hansen 29.05
Þ Knøttecup på Vangen 30.05. Det var 15 startende. 5 i ponniklassen og 10 i hesteklassen.
Juni:
Þ D stevne i sprang i Hammerfest 06.06. Marte/Sony og Second Decade, og Siren/Nymoen Kikki deltok
Þ D stevne i dressur i Vadsø 13.06. Anita/Antina deltok
Þ D stevne i sprang i Alta 13.06. Helene/Ghana Alfarvad Z deltok
Þ D stevne i dressur i Levajok 20.06. Anita/Antina og Moy/Royal deltok
Þ Ishavshoppet i Tromsø 26-28.06. Siren/Nymoen Kikki og Marte/Sony deltok. Individuelt og NNM lag.

Juli:
Þ Kretstrening i dressur i Sør Varanger 01.07-05.07, med Ann Cathrin Lübbe og Marte Teigen. Anita/Antina og Moy/Royal deltok
Þ D stevne i dressur i Sør Varanger 31.07 (kvalifisering til KM). Anita/Antina og Moy/Royal deltok

August:
Þ KM dressur Sør Varanger 01.08-02.08. Anita/Antina og Moy/Royal deltok
Þ D stevne i dressur i Levajok 15.08. Anita/Antina var med
Þ UK stevne i sprang i Levajok 16.08.09 Helene/Ghana Alfarvad Z deltok
Þ NNM Dressur i Evenskjær, Troms, 22.08-23.08. Moy/Royal deltok

September:
Þ KM i sprang i Buskerud/Telemark/Vestfold. Marte/Second Decade startet jr. lag for Grenland Ryttersportsklubb. Etter dette har hun fortsatt å starte for Grenland Ryttersportsklubb.
Þ D stevne i sprang i Hammerfest 18-19.09. Siren/Sony og Nymoen Kikki, og Helene/Ghana Alfarvad Z deltok.
Þ D stevne i dressur i Hammerfest 20.09. Moy/Royal deltok

November:
Þ Laila tok fagbrev som hovslager. Gratulere til henne – og oss som har god bruk for hennes kompetanse

Resultater
Flere ekvipasjer har, i år som i fjor, oppnådd gode resultater i året som har gått. Gratulere til alle dere som har vært ute og representert klubben i 2009!

De beste regionale resultatene har vært:
o 5. plass i NNM sprang lag, ponni – Siren og Marte
o 1. og 3. plass i KM dressur, senior – Moy og Anita
o 1. plass NNM i dressur, senior - Moy

Dugnader
Vi hadde 1 dugnad i 2009. Hovedfokuset var å klargjøre feltrittsløypa før knøttecupen. Tusen takk til alle dere som var med å hjalp til!

Internettside:
Tonje har opprettet en bloggside for klubben, http://tanakjoreogrideklubb.blogspot.com/.

Ridehall:
Styret har jobbet jevnt med ridehallprosjektet gjennom hele høsten. Vi har i samarbeid med Tana Hall AS, sendt inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av ridehallprosjektet, for søknad om spillemidler. Så snart forhåndsgodkjenningen er klar kan vi gå i gang med ombygging av hallen.

Styret har søkt midler fra ulike pengepotter til delfinansiering av ridehallen. Pr dato har vi fått kr 50 000,- fra Sparebank1 som delfinansiering til bygging av vant og kr 20 000,- til handikaptilpasning av toalett og garderobe i hallen.


Det sittende styret gikk inn i året under forutsetning av at det ikke skulle være noen krav om masse arrangement i 2009. Om noen ønsket arrangement, var det fritt fram for hvert enkelt medlem å ta initiativ til dette. Av oversikten ovenfor, ser vi at det tross alt har vært en del aktivitet – både lokalt og regionalt. En liten blomst med tusen takk til alle medlemmer for representasjon og samarbeid i året som har gått!


Tana 04.01.10Moy Susanne Birkenes Mette Lillebostad
Leder Styremedlem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å skrive en liten hilsen eller kommentar til oss:)

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.