onsdag 6. januar 2010

Saksliste til årsmøte i Tana kjøre- og rideklubb

Saksliste til årsmøte i Tana kjøre- og rideklubb
Tirsdag 12. januar 2010 kl. 18.00, på Tana videregående skole

Saker:
1) Godkjenning av stemmeberettigede
(medlemmer under 15 år har talerett men ikke stemmerett)

2) Godkjenning av innkalling og saksliste

3) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Godkjenning av årsmelding

5) Godkjenning av revidert regnskap

6) Innkomne saker:
a) Ridehallen – info om status
Forslag til vedtak: årsmøtet gir styret fullmakt til å ta avgjørelser vedr. ferdigstillelse av ridehall og tilhørende økonomi

7) Fastsetting av kontingent for 2011
Forslag til vedtak: Samme som 2009. 350 kr for enkeltmedlemmer og 450 kr for familiemedlemskap. Dette forutsetter at ikke rytterkretsen / rytterforbundet øker pris.

8) Terminliste - aktiviteter i 2010
Forslag til arrangement:
- Knøttecup med feltrittkurs
- Lotteri for å skaffe klubbens egenandel i ridehallprosjektet

9) Valg av nytt styre
a) Leder
b) Kasserer
c) Sekretær
d) Styremedlem
e) 1 varamedlem
f) 2 revisorer
g) NRYFs ungdomsrepresentant
h) Representanter idrettsrådet, idrettskretsen og rytterkretsen
i) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
j) Ansvarlig for Vangen

Tana 04.01.10 Anita, Mette og Moy

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å skrive en liten hilsen eller kommentar til oss:)

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.