søndag 28. februar 2010

Info om hestelisens

Online betaling av årlig hestelisens (kr 300,-) er nå tilgjengelig på www.hpnett.no. Denne lisensen kreves for start i klasse LB og høyere på D-stevner og oppover. Klubbeide skolehester slipper å betale årlig hestelisens.

Informasjon om hvordan man går frem for å betale hestelisensen, ligger på hpnett.

Mette

lørdag 27. februar 2010

Sprangdommeraspirantkurs (SDA)

Finnmark Rytterkrets
inviterer til SDA-kurs 23.-25.april 2010


Kurset avholdes på Hammerfest Staller AS i Hammerfest.

Kursleder: Carsten Sørlie
Kursansvarlig: Finnmark Rytterkrets

Kurset er åpent for personer som ønsker å bli sprangdommere, som har noe kjennskap til og forståelse av sprangkonkurranser, og må være fylt 16 år.

Deltaker skal etter endt kurs og bestått eksamen kunne autoriseres som SDA.
SDA kan dømme som overdommer til og med klubbstevner.

Kurset er åpent for deltagere fra hele landet, men ved ekstra stor deltagelse vil Finnmark være prioritert. (Maksimum 12 deltakere)

Tidsskjema: Kurset starter fredag 23.4 kl. 18.00. Mer nøyaktig skjema vil bli opplyst deltakere i god tid før kursstart.

Deltakere må ha med seg siste oppdaterte versjon av KR I og KR II
Kan lastes ned på www.rytter.no

Kursavgift: Deltakere fra Finnmark Rytterkrets kr 900,-
Deltakere fra andre kretser: kr. 1100,-

Bindende påmelding innen mandag 12. april ved innbetaling av kursavgift til Finnmark Rytterkrets sin konto nr. 4930.13.223 98
Merk betalingen med Sprangdommeraspirantkurs.

Deltagernavn, med adr., fødselsdato og tlf. nr, samt klubb, sendes Finnmark Rytterkrets v/undertegnende til mail vist nedenfor.

Deltagerne oppfordres til å søke sine klubber om å få dekket kursavgiften.

Utgifter til overnatting og måltider som ikke er lagt inn i kurset, dekkes av den enkelte.
Overnatting må bestilles av den enkelte. Rica Hotell Hammerfest tlf. 78 42 57 00 (sportspris), Thon Hotell Hammerfest tilf. 78 42 96 00

Vi ønsker velkommen til kurs i Finnmark Rytterkrets


Med vennlig hilsen
For Finnmark Rytterkrets

Britt Clausen mobil: 97 68 31 20
clausen@fikas.no

tirsdag 2. februar 2010

Innvilget investeringstilskudd til ridehall

Formannskapet har i dag innvilget investeringstilskudd og vi kan komme i gang med byggingen av ridehallen!!:)

Jippi!!:)