mandag 12. juli 2010

SØR-VARANGER RIDEFORENINGInviterer til FELTRITTSTEVNE, KNØTTECUP OG DEBUTANTKLASSE

SØR-VARANGER RIDEFORENING
Inviterer til
FELTRITTSTEVNE, KNØTTECUP OG
DEBUTANTKLASSE

DISTRIKTSSTEVNE, 25. jul 2010

Anmeldelser til: Sør-Varanger Rideforening
Kristin Kildemo
Bruk NRYF anmeldelsesblankett, og husk 9912 HESSENG
rytter- og hestelisens Telefax: 78970479
E-post: kristin.kildemo@gmail.com


Frister: Anmeldelse: 23.07.2010, Kl. 18:00
Negativ starterklæring: 24.07.2010, Kl. 18:00
(Anmeldelse er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt per e-post.)
Stevneavgifter: Vetrinær og ambulanseavgift kr 150. Alle avgifter betales kontant i
sekreteriatet før stevnestart, eller til kontonr 1503 03 59515 begin_of_the_skype_highlighting              1503 03 59515      end_of_the_skype_highlighting.
OBS: Dobbel startavgift ved etteranmeldelse.
Oppstallingsforhold: Sør-Varanger Rideforening og Stall Fire Vinder har stallplasser til utleie.
Oppstalling avtales direkte med oppstallingsansvarlig pr mail,
stall4@start.no. Husk å skrive ankomst - og avreisedato. Pris kr 250,-
inkl flis pr døgn. Depositum kr 200,- betales sammen med oppstalling på
konto til Sør Varanger Rideforening(kontonr 1503 03 59515). Depositum
fåes tilbake ved rengjort boks.
Forslag til innkvartering: Rica Arctic Kirkenes, Tlf. 78995900
Rica Hotel Kirkenes, Tlf. 78991491
Kirkenes Camping, Tlf. 789980250
Teknisk personell: Overdommer: Ulf Magne Nilsen
Steward: Bodil Hanssen
Banebygger: Oppgies i ryttermelding
Baneforhold: Dressur på grusbane, oppvarming på grusbane.
Sprang på grusbane, oppvarming på gress.
Terrengdel på gress og grusunderlag


Kontaktpersoner for stevnet: Kontaktperson: Kristin Kildemo, Tlf. 95140304
Oppstallingsansv.: Agnete Hansen, Tlf. 41251910
Sekretariat (under stevnet): Tlf. 95140304

Internettside: www.stallfirevinder.no

Kiosk: Kiosk på stevneplassen

Kvalifisering: Minner om at det krav til kvalifisering ved deltakelse i Debutantklassene.

Ekvipasjen må i inneværenede sesong ha hoppet minst 2 ordinære
grunnomganger på minimum 80 cm, med maksimalt 8 feil tilsammen i de
to omgangene. Papirer på kvalifisering må medbringes og vises i
sekreteriatet.
Tider: Dressuren starter kl 11.00. Sprangdelen skal være gjennomført 30
minutter etter at dressurprøven er gjennomført. Terrengdelen starter kl15.00.

Ryttermelding legges ut på www.stallfirevinder.no.

Husk å ta med
hestepass med gyldige vaksinasjoner, medicalcard og nummervest.
Hestens id-papirer og vaksinasjon vises før avlasting. OBS: Helsesjekk
av hest og ponni foregår før terrengdelen

Søndag 25.07, Kl. 11:00

Kl. 01 Knøttecup,Ponni Gavepremier 250
Ponni 60 cm,dressur LC: 1 NRYF 2010, sprang 60 cm, terreng 60 cm

Kl. 02 Knøttecup,Hest Gavepremier 250
Hest 60 cm, dressus LC:1 NRYF 2010,sprang 60 cm, terreng 60 cm

Kl. 03 Debutant,Ponni Gavepremier 250
Ponni 80 cm, dressur SRC Debutant 2001 (T 4-3), sprang 80 cm, terreng 80 cm

Kl. 04 Debutant,Hest Gavepremier 250
Hest 80 cm, dressur SRC Debutant 2001 (T4-3), sprang 80 cm, terreng 80 cm


Proposisjonen er godkjent av: Kirsten Arnesen 16.05.2010