søndag 23. januar 2011

Årsmøte

Tana kjøre- og rideklubb avholder årsmøte onsdag 23. februar 2011 kl 18.00 i ridehallen i Holmfjell.
Innkomne saker må være styret i hende innen 9. februar 2011. Saksliste legges ut på denne siden og sendes medlemmene på epost en uke før årsmøtet.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det en sak om ridehallen med bl.a. fastsettelse av hall-leie, info om bruk m.m.

Med vennlig hilsen
Mette Lillebostad
leder Tana kjøre- og rideklubb

Godt nytt år!

Vi ønsker alle medlemmer et riktig godt nytt år!