søndag 22. januar 2012

Minner om....


Årsmøtet avholdes onsdag 8.2.12 kl 18.00 i ridehallen

Frister fram mot årsmøtet:
25.1.12. - frist for å sende inn saker du ønsker årsmøtet skal behandle. Papirene sendes til meg enten på denne mailadressen eller pr post

Om noen kan tenke seg å sitte i styret eller representere klubben i andre sammenhenger, vil sikker valgkomiteen sette stor pris på å høre fra deg

Nyttårshilsen fra
Tana kjøre- og rideklubb

V/EvaB
nestleder/sekretær

Dessverre så blir det ikke kjørekurs!

Kjørekurset med Lene Kragh er avlyst pga for få påmeldte!


lørdag 21. januar 2012

lørdag 14. januar 2012

fredag 13. januar 2012

Godt nytt år! Info fra styret til klubbens medlemmer.

Godt nytt år til alle medlemmer J

Da har vi fastsatt dato for årsmøte i rideklubben.

Vedlagt finner du info om frister framover mot årsmøtet og en oversikt over hvilke verv som er på valg. Om noen kan tenke seg å sitte i styret eller representere klubben i andre sammenhenger, vil sikker valgkomiteen sette stor pris på å høre fra degJ


Årsmøtet avholdes onsdag 8.2.12 kl 18.00 i ridehallen

Frister fram mot årsmøtet:
25.1.12. - frist for å sende inn saker du ønsker årsmøtet skal behandle. Papirene sendes til meg enten på denne mailadressen eller pr post

Saker styret kommer til å ta opp på årsmøtet er:
·         prisen på ulike hall kort. Ordningen vi har nå kan virke urettferdig.
·         ansvarlig for hallen

1.2.12. – styret sin frist for å offentliggjøre / sende ut sakspapirene. Papirene sende ut på mail og legges ut på klubbens blogg:http://tanakjoreogrideklubb.blogspot.com/


I TKR sin valgkomite sitter:
·         Leder for valgkomiteen: Tonje Halvari alddagas@gmail.com
·        Medlemmer:          Kristin Seim Soini kristinsoini@hotmail.com  og Siv Anita Pedersen siv.anita.pedersen@ffk.no
·         Varamedlem:         Arnhild Andersen arnhild@dcpost.no

Fram mot årsmøtet har valgkomiteen i oppgave å finne medlemmer til følgende verv:
·         Leder – velges hvert år
·         2 Styremedlemmer – Håkon og Tom på valg (Mette og EvaB sitter 1 år til)
·         1 Varamedlem – Målfrid på valg (Siren og EvaJ sitter 1 år til)
·         2 revisorer
·         Internettredaktør
·         Representanter til Idrettsting, Kretsting, årsmøte i Idrettsrådet og Rytterting (hvert annet år)

I tillegg skal vi velge ny valgkomite på årsmøtet. Forslag til medlemmer i valgkomiteen utnevnes på årsmøtet.

OBS – det skal være minst 2 menn i styret, så alle pappaer som har litt tid til overs oppfordres til å melde seg til tjeneste J


Nyttårshilsen fra
Tana kjøre- og rideklubb

V/EvaB
nestleder/sekretær