torsdag 13. juni 2013

middler til ridehall leie


Det er søkt om midler fra kommunen for å få dekket leien vi må betale i året på 75 000,- Det er snakk om veldig mye penger men vi fikk dessverre ikke. Her er vedtaket:


Oppvekst og kulturavdelingen har hatt møte 11. juni;
 
PS 50/2013 Søknad om tilskudd til hall-leie for 2013
Saksprotokoll saksnr. 50/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013
Behandling
Leder Solbjørg Ravna (Sfp/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
Søknad om økonomisk støtte til fast hall-leie for barn og unge under 18 år i Tanahall avslås.
Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Søknad om økonomisk støtte til fast hall-leie for barn og unge under 18 år i Tanahall avslås.
Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet.
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å skrive en liten hilsen eller kommentar til oss:)

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.