mandag 18. november 2013

minner om medlemsmøte i morgen tirsdag 19.november kl 18.00 i ridehallen

husk medlemsmøte i morgen:
 
 
Hei alle Tana kjøre- og rideklubbs 96 medlemmer!
 
Styret ser at klubben vil få noen utfordringer for år 2014 og ser viktigheten å informere dere om dette.
Dette gjelder spesielt hall-leia for medlemmer under 18 år som representerer klubben ved konk. 
Ved at vi har et medlemsmøte allerede nå rundt dette, kan dere komme med innspill/ forslag før klubben holder årsmøte hvor vi må fatte vedtak om dette.
 
Styret innkaller til medlemsmøte tirsdag 19. november 2013 kl 18, i ridehallen.
 
Saksliste;
- Informerer om eksterne instruktører
        Lubbe
        Mette
        Moy
        Anita
 
- Ved evt påmelding til kurs
        Ved sykemelding, ekvipasje betale en viss sum av helgekurset?
 
- Ved leie av ekstern instruktør;
        Pris for henting/ bringing flyplass
        Kost og losji, pris
 
- Pris for Hall-leie 2014;
        Myndige medlemmer, årskort/ klippekort
        Umyndige medlemmer, årskort/ klippekort
 
- Klubbkonkuranssene
 
- Grønt kort
 
Styret

søndag 3. november 2013

Informasjon fra Rytterforbundet!

Til alle rideklubber og rytterkretser

Under finner dere et forslag fra oss (skrevet i kursiv), om grunnregistrering av alle hester. Vi ønsker å høre deres mening om forslaget før vi eventuelt går videre. Om noe er uklart må dere gjerne ta kontakt med undertegnede. Meld tilbake via e-post, snarest og senest innen mandag 18. november.

INNFØRING AV GRUNNREGISTRERING PÅ ALLE HESTER SOM STARTER STEVNE

Dagens ordning
Alle hester som starter stevne f.o.m. nivået LB må grunnregistreres. Dette er en engangsforeteelse og koster kr 550. i tillegg kommer den årlige hestelisensen på kr 300. Dvs at man betaler kr 850 første gang, deretter kr 300 årlig. Rideklubbeide rideskolehester betaler i dag ikke den årlige hesteregistreringen.
For hester som starter stevner under nivået LB er det ingen krav til hverken grunnregistrering eller årlig hestelisens. Ved bruk av online påmelding må hesten imidlertid være registrert for å kunne delta, og det er derfor åpnet for at eier kan foreta en egen hurtigregistrering av hesten.
Hurtigregistrering av egne hester medfører ofte feil, dubletter og andre uregelmessigheter. Dette skaper problemer i hp-nett, blant annet i forhold til å oppgi korrekte resultater. I tillegg vil vår hestedatabase på sikt kunne inngå i et sentralt hesteregister; et vilkår for at dette skal være aktuelt er at dataene er korrekte.

Ønsket ordning fra 01.01.2014
Alle hester som skal starte stevne, uavhengig av stevnenivå, må grunnregistreres. Grunnregistrering foretas av NRYF. Det blir med andre ord ikke lenger anledning til hurtigregistrering av egne hester.
Også klubbeide rideskolehester må grunnregistreres, men for disse betales ingen registreringsavgift.  Dette gjelder uavhengig av hvilket nivå de klubbeiede rideskolehestene starter. Innenfor den nye modellen blir med andre ord all registrering av klubbeide rideskolehester gratis.
I tillegg reduseres prisen for grunnregistrering fra kr 550 til kr 400. Dette gjelder uavhengig av hvilket stevnenivå man startet på. Årlig hestelisens fra LB på D-stevner skal fortsatt være kr 300. Merk at for klubbeide rideskolehester er grunnregistrering og årlig hestesliensgratis.


Med vennlig hilsen / Kindest regards
Kathinka Mohn

Invitasjon til å delta på ridekurs 8.-10. nov i ridehallen, instruktør Dag Smith Meyer

Varanger rideklubb har leid ridehallen 8. –10 november, ridekurs hvor Dag Smith Meyer er instruktør.
Varanger rideklubb inviterer våre medlemmer til å delta på dette kurset.
Pris; Kr 1 500,- for 40 minutters ene-timer fredag, lørdag og søndag. Dette inkluderer hall-leie.
Påmelding; Mona, mobil 482 24 630.
 
Ridehallen vil være åpen for andre ekvipasjer de timene som ikke Varanger rideklubb benytter seg av den.
Ridetidene for kurset blir lagt ut via Facebook og mail.