tirsdag 25. februar 2014

ny kurs helg med mette johansen

da det er finnmarksløp og vintermarket helga 7-9. mars setter vi opp nytt kurs helga

14.-16. mars  i ride hallen

1500 kr for helgen om vi er 10 ekvipasjer. hall leie kommer i tillegg.

Mette er utdannet trinn 3 og underviser i både sprang og dressur.

bindende påmelding sendes på mail til:

arnhild.beate@gmail.com

og innen tirsdag 4.mars

mandag 17. februar 2014

ride kurs med Mette Johansen


utsatt til helga 14.-16.marsMette Johansen har mulighet å komme til tana å holde kurs helga 7-9. mars .
Mette er utdannet trinn 3 og instruerer i både sprang og dressur.

pris for helgen er 1500 om vi er 10 stykker. må hentes/bringes til flyplassen.

meld på til Arnhild på mail: arnhild.beate@gmail.com
innen 24 februar.

onsdag 12. februar 2014

årsmøte 18.februar-14 saksliste og årsmelding


minner om årsmøte
 
 
Saksliste og årsmelding til Tana kjøre- og rideklubb sitt årsmøte, det er også sendt ut på mail til medlemmene.

tirsdag 18.2.14 kl 17.00 i ridehallen
det vil bli servert pizza.

 

 

Saksliste:

 

1) Godkjenning av stemmeberettigede

2) Godkjenning av innkalling og saksliste og forretningsorden

3) Valg av møteleder (dirigent), referent og 2 medlemmer til å underskrive

protokollen

4) Godkjenning av årsmelding

5) Godkjenning av revidert regnskap

6) Innkomne saker:

a. Pris for bruk av ridehallen

b. Sykemelding hest/ rytter ved kurs i regi av klubben

7) Fastsette medlemskontingent for 2015

8) Budsjett 2014 og innspill til terminliste

9) Valg av nytt styre

a. Leder og nestleder

b. 3 styremedlemmer og 3(2) varamedlemmer

c. 2 revisorer

d. NRYFs ungdomsrepresentant

e. Representanter til årsmøtene: (leder eks kasserer / vara nestleder og

sekretær)

i) idrettsråd (2 stk)

ii) idrettskrets (1 stk)

iii) kretsting (3 stk)

iv) ryttertinget (1)

f. Valgkomite – leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

 

 

9.2.2014

Styret i Tana kjøre- og rideklubb
 

Årsmelding for Tana kjøre- og rideklubb 2013

Forslag fra årsmøte i 2013 til aktiviteter i 2013:

        Kurs – min 4 pr år

        Klubbstevner sprang og dressur – vår / høst

        D-stevner i sprang og dressur – vår / høst

        Grønt kort kurs

        Paddocker og oppstart av arbeidet med dressurbane

 

Styremøter; Styret har møttes tre ganger til møter. Mail har blitt brukt til å løse utforinger i løpet av året.

 

Kurs – minimum 4 per år;

Fra mars 2013 og ut året arrangerte klubben følgende kurs;

                    8. -10 mars, Mette-kurs

                    31. mai- 2. juni, Mette-kurs

                    21. juni – 25. juni, ukekurs med Mette

                    2. - 4. august, Moy-kurs i regi av Moy

                    16. - 18. august, tømmekjøring/ kjørekurs, avlyst etter anbefaling fra Mattilsynet

                    22. -23. august, Piet kurs i regi av Cecilie Hansen

                    11. - 13. oktober, Lubbe-kurs

                    25. - 27. oktober, Moy-kurs i regi av Moy

                    15. -17. november, kjørekurs med Olaf Nyby i regi av C Hansen, avlyst få påmeldte

                    22. - 24. november, Lubbe-kurs

 

Hestene har fått mulighet til behandling av kiropraktor i Tana 7. -8. september og 8. desember.

 

Våre medlemmer har også blitt invitert av andre klubber til deres kurs/ treninger, og flere har benyttet seg av dette.

 

Styret ser at det er akkurat litt for få påmeldte til at det er økonomisk forsvarlig å holde kurs når vi må hente instruktører eksternt. Styret forsøkte å få avtale med naboklubb om å leie inn samme instruktør som klubbene kunne benytte samme helg i hver sin kommune. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre.

 

Klubbstevne sprang og dressur  - vår/ høst

Styret sendte Anita Hammer Guttormsen og Anne Guttormsen til Hammerfest – dressurdommerkurs 16. -17. februar. Begge er nå godkjent som aspirantdommere og vi gratulerer igjen!

Med dommere i klubben har det vært arrangert interne klubbkonkurraser i dressur;

            -  6. august

                    29. september

                    30. november

Gledelig at mange av våre medlemmer deltar på dette!

Styret TAKKER Mette Lillebostad som har tatt initiativ og vært motoren for konkurransene, både forarbeidet og etterarbeidet!

Sprang; Marthe J har tatt intiativ til sprang-kurs. Her var det påmeldte og kurset ble holdt. Dessverre er det for få deltakere til å arrangerer sprang-konk, både internt og eksternt.

 

D-stevner i sprang og dressur – vår / høst

Styret valgte å si fra seg D-stevne juni 2013. Dette fordi vi kun har en ridebane i hallen. Å arrangere konkurranse med kun en bane, vil konkurransen vare hele dagen.

Det ble vurdert å arrangere konkurranse ved Tana videregående skole, men vi gikk bort fra dette da det var gressbunn på «oppvarmingsbanen». Det skal være lik banebunn på oppvarmingsbane som på konkurransebanen.

 

Selv om klubben ikke har arrangert D-stevner i år har flere av våre medlemmer konkurrert, både i sprang og dressur. Her har våre ekvipasjer gjort det MEGET bra!

 

Grønt kort kurs;

KR1-delen av Grønt kort ble arrangert 16.april med Mette Lillebostad som kursholder.

Sikkerhetskurset ble arrangert  19. september med Tonje Halvari som kursholder.

 

Resterende av Grønt kort blir holdt i april/ mai 2014, i god tid før stevnesesongen starter opp igjen.

 

Paddocker og oppstart av arbeidet med dressurbane

Eva Britt søker «overalt» etter penger til klubben.

I år fikk vi fra Sparebank1 Nord Norge Fondet 2013, kr 75 000,- til etablering av dressurbane.

I tillegg har vi fått etter søknad til kommunen kr 30 000,- til etablering av dressurbane og lysanlegg.

 

Dressurbanen er tenkt etablert ved siden av hallen. Hvor mye dette vil koste, er noe usikkert. I tillegg er det visstnok ikke enda helt avklart om klubben har fått fradelt tomt til dette formålet fra FEFO/ Finnmarkseiendommen.

 

Paddockene har ikke klubben startet opp med. Her foreligger det en plan, men da dressurbanen enda ikke er avklart har styret valgt å vente med å etablere paddocker.

 

Medlemsmøter:

                    18. juni

                    19. november

 

Dugnad;

Av dugnad har medlemmene malt vantet i hallen, flere førte sitt navn i lista for vanning av ridebunn samt vasking av fellesrom.

 

Penger i kassa;

Ved to anledninger har vi forsøkt med runderidning  med hest/ ponni for å få inntekt til klubben. Her ser styret at det er de samme medlemmene som stiller opp. 

 

Styret vil igjen påminne medlemmene på følgende; Klubben har fått estimert en kostnad på ca

kr 70 -75 000 i driftskostnader for hallen, år 2013. I tillegg må vi betale ca kr 8 300,- i brøyteutgifter.

 

Styret sendte søknad til kommunen om å få dekt driftskostnadene for  leie av ridehallen. I kommunestyret juni ble det fattet vedtak på kr 40 000 til RIDEHALL. Tanahall AS anmodet pr mail om å få utbetalt bevilgningen, noe kommunen gjorde. Styret i klubben har sendt brev til rådmann september og gjort krav om å få pengene til vår konto, da vi mener dette er våre penger. Rådmann har ikke tatt seg tid til å svare på dette forvaltningsbrevet som gjelder våre 96 medlemmer! Forhåpentligvis vil Tanahall AS redusere kr 40 000 av hall-leia for år 2013!

 

Klubben har etter søknad til kommunen fått kr 16 000,- som har gått til dressurdommerkurs samt kurs/ treninger for år 2013. 

 

Regnskapsføring;

Ved siste årsmøte fikk det nye styret oppgave å søke etter løsninger for om andre kan ta regnskapet for klubben. Styret har sjekket dette ut, og ser at klubben ikke har økonomi til dette. En kan forvente å måtte betale kr 50,- pr bilag, og med nærmere 400 bilag for år 2013 sier det seg selv at klubben ikke har økonomi til dette.

 

Mette Lillebostad har tatt ansvaret for klubbens regnskap for år 2013.

 

 

Klippekort;

Styret fikk også ved siste årsmøte i oppgave å finne annen løsning for betaling av hallbruk. Styret etablerte klippekort for de over 18 år/ ikke representerer klubben ved konkurranser og som benytter seg av hallen. Ved evaluering av dette kan styret si seg fornøyd med ordningen og regnskapsmessig har dette vært lettere for regnskapsfører.

 

Lydanlegg;

Anlegget ble stjelt fra hallen i 2012, dette ble dette anmeldt. 2013 fikk styret tilbakemelding fra politiet på at høyttalerne er kommet til rette og utlevert tilbake til klubben. Resterende av anlegget er fortsatt borte. Styret har påberopt seg retten til erstatning for tapt idrettsanlegg. Saken skal opp i retten i mars 2014.