torsdag 27. mars 2014

Startmøte med klubbutvikling

En engasjert gjeng hadde startmøte med Nina Gudrun Nilsen, som klubbveileder tilknyttet Norges Rytterforbund. Klubbutvikling gjøres for at idrettslag, noe som en rideklubbene er, utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Vi har mange gode og positive ressurser i klubben, vi har blant annet  en ridelærer trinn 1 i klubben og en trener 1, pluss at vi har høyt utdannede og dyktige trenere som er innleid til helgekurs. Vi er heldige som har egen ridehall, men her kom det fram at vi ser veldig fram til at vi kan få til oppstallingsmuligheter, utebane og paddocker ved ridehallen. Noe som vil gjøre det enklere for enda mer aktivitet.

Det ble laget noen plakater der vi kom med forslag til aktiviteter og tiltak i klubben, med ansvarlige og tidsfrister. De vil bli hengt opp i ridehallen om ikke så lenge.

Flott tiltak og vi gleder oss til videre arbeid for å fremme hesteaktiviteter og  ryttersporten i Tana og Finnmark:)


Engasjement og mange gode idèer blomstrer når 14 av rideklubbens medlemmer samlet seg til å drive systematsik klubbutvikling. Foto: Nina Gudrun Nilsen

Leder i rideklubben, Moy Susanne Birkenes til venstre i grønt, i ivrig gruppearbeid. Foto: Nina Gudrun Nilsen

Ungdommen var godt representert, her med 15-årige Maria Hellistø som legger frem resultatet av gruppearbeidet på gruppa hennes. Framdriftsplanen var full av tiltak til forbedringer. Foto: Nina Gudrun Nilsen

Les mer om klubbutvikling her. 

onsdag 26. mars 2014

Lyst å være med ut å spise og skravle litt? :)

Som ett av resultatene av klubbutviklingskvelden i går, så har vi bestemt at vi skal dra ut å spise sammen (for egen regning) på Trattoria Parma mandag 7. april kl. 19.00. Dette for at det var et ønske om å møtes oftere og å ha muligheten skravle sammen:)

Vi håper på å få gjort dette fast en gang per måned, for eksempel første mandagen i måneden.

Planlegg middagen denne dagen på Trattoria:)

Her er fra åpningen av ridehallen :) 
torsdag 20. mars 2014

Ønsker du endring i klubben din?

Ønsker du å skape større aktivitet i klubben?
Slipper ikke de unge i klubben til med sine meninger og ideer?
Trenger klubben nye ressurser blant foreldre og andre?
Vil dere ha besøk av en klubbveileder for å gi klubben en ”ny giv”?

TA PULSEN PÅ KLUBBEN MED STARTMØTE!- En motiverende kveld der klubben settes i sentrum! Klubbutvikling er alle tiltak i klubben som bidrar til at klubben utvikler seg fra dagens situasjon mot en fremtidig bedre situasjon.

Tana kjøre-og rideklubb inviterer medlemmene og ressurspersoner til et startmøte tirsdag 25.mars kl. 17.00 på Tana videregående skole. 
VELKOMMEN til startmøte med NRYF´s klubbveileder i Finnmark, Nina Gudrun Nilsen.