onsdag 25. mars 2015

Sommertrening med Mette

Ønsker du å ri på 4-dagers kurs i Tana for Mette Johansen (trinn 3)? 
Mette har holdt av tid i uke 26, 4 dager.
Det må være minimum 10 deltagere, prisen ved 10 ekvipasjer blir kr 2200,- pr ekvipasje.
Vi må ha tilbakemelding senest 15. april om det er interesse/påmelding for sommerkurs. Send e-post til tanakrk@gmail.com"Jeg er RASK, er du?" :)


Respekt, Ansvarlighet, Sikkerhet og Kunnskap

tirsdag 24. mars 2015

Terminliste fra Finnmark rytterkrets
Terminliste FRYK 2015
Januar


10.januar
Fagkonferanse m kurs
NRYFFebruar


7.-8. februar  
D-stevne i dressur med utv. klubbklasser klasser

Hammerfest
21.-22.februar
Årskonferanse og kretsting, Levajok
FRYK styretMars


21-22.mars
Rytterting NRYF
April


18-19.april
Stevnearrangementkurs
SØRF/FRYK
25.-26.mai
D-stevne i dressur med utv. klubbklasser
HammerfestMai


1.-3. mai
L-stevne i dressur
Hammerfest
14.-16. mai
L-stevne dressur
Hammerfest
23-24.mai
D-stevne i dressur
SØRF
30-31 mai
D-stevne i dressur
AltaJuni


13.-14. juni
NNM i gangartsridning
Vidir, Alta
13.-14. juni
L-stevne i dressur
Tromsø
20-21. juni
D-stevne i sprang
Alta
21. juni
D-stevne i dressur
KRSK
27.-28. juni
D-stevne i dressur
VarangerJuli


3-4.juli
KM dressur individuelt
SØRF
11.-12. juli
D-stevne i dressur i Levajok
LRK/HRK/TKR?August


22-23 aug
NNM dressur individuelt
Hammerfest
29.-30.aug
D-stevne i dressur
VarangerSeptember


4-6 sept
L-stevne i dressur
Hammerfest
12-13 sept
D-stevne i dressur og sprang
Alta
13.sept
D-stevne i dressur
KRSKOktober


10.-11.okt
D-stevne i dressur med utv. klubbklasser

Hammerfest
31.okt
Meld inn neste års stevner og søke om å gjennomføre KM i sprang og dressur + årets NNM
Alle klubberNovember

Desember

Med forbehold om endringer!!


Referater

Vil du lese hva styret jobber med?
På denne siden kan du finne referat fra styremøter. 

Mvh
Styret

Medlemsmøte 25.3. kl 17.00 på Tana videregående skole

Sak: Undergrupper til klubbstyret
På årsmøtet ble det foreslått å opprette undergrupper til styret. På den måten blir flere medlemmer engasjert i styrearbeid og det blir kanskje lettere å finne medlemmer som tør å ta på seg verv i klubbstyret.
Pr akkurat nå er det foreslått følgende undergrupper:
  • Anleggskomite
  • Stevnekomite
  • Ungdomskomite
  • PR-komite
  • Kafekomite
  • Kurskomite
Spørsmål til deg:
  • Har du lyst å sitte i en av komiteene?
  • Hvilke oppgaver mener du de ulike komiteene skal ha ansvar for?
  • Hvor mange medlemmer bør det være i komiteen?
  • Annet som er viktig?
På medlemsmøtet onsdag forsøker vi så langt det går å få klar komiteene, medlemmene og oppgavene.

Du som ikke har anledning å delta onsdag, men har innspill til komiteenes arbeid eller ønsker å sitte i en av komiteene - gir tilbakemelding på denne mailen 


Etter medlemsmøtet fra kl 18.00 til ca kl 21.00 blir det styrevervkurs.
Da kommer Anne Johansen fra Finnmark Idrettskrets og forteller hva som er viktig for å få til god drift av en klubb. Vi i styret ber om at du som skal sitte i en komite, deltar sammen med oss på kurset.

Alle andre medlemmer som har lyst å delta på kurset er selvsagt også velkommen til det !

Fornøyde medlemmer liker at det er aktivitet i klubben:)