tirsdag 21. april 2015

Referat fra styremøte i Tana kjøre- og rideklubb

Tid og sted: Mandag 20.04.2015 kl. 18.00 til 20.30 på Byggmakker
Tilstede: Håkon, Jonny, Cecilie, Mette, Tonje, Hege og Eva
Meldt forfall: Maria

Sak 22/15 Godkjenning av referatet fra forrige møte
Lest gjennom referatet.
Vedtak: Referatet er godkjent.

Sak 23/15 Post til / fra klubben
·         Mail til trener Mette Johansen – kun 4 påmeldte til kurset. Kurset kolliderer med et Dag-kurs. Vi melder fra til Mette om at vi ikke kan gjennomføre kurset de aktuelle datoene, men spør om datoer seinere. Hege holder kommunikasjonen med kontakten med Mette.
·         Stevnearrangørkurs – Ingen deltok fra oss dessverre.
·         Etterlyse stewardkurs – Eva sender forespørsel til Finnmark Rytterkrets om å presse på for å få gjennomført stewardkurs i Finnmark.
·         Søknadsfrist for midler fra Ishavskraftfondet – frist 1.5.15. Søke midler til tiltak / utstyr for å markere 30 årsjubileum - for eksempel tiltak for barn og unge under en jubileumsmarkering? Tonje videresender mailen til ungdomskomiteen og spør om de har ideer til aktiviteter vi kan søke midler til.
·         Oppsummering fra medlemsmøtet – Eva sender referatet fra medlemsmøtet til alle medlemmene. «Styrekontakten» for den enkelte komite tar kontakt og kaller inn til første møte.
·         Innspill til navn på personer som har gjort en innsats for idretten i Finnmark – frist for innspill på navn 1.5.15. sendes Finnmark Idrettskrets.
·         Forespørsel om å inngå «Lips-avtale» en universalstift som kan selges – ingen minsteavtale, men et priseksempel på 40 esker a 12 stk – gir er inntektspotensiale på kr 14 400,- (pris pr stk inn = kr 30,- / utsalgspris kr 60,-). Utfordring av 2 av styremedlemmene har «eierinteresser» i produktet.
·         Forsikringer – Mette har bestilt forsikringer og fått bekreftelse på mail.

Sak 24/15 Grønt kort personell kurs
Mette og Tonje deltok på Grønt kort kurs i Kirkenes søndag 19.4. Før de kan gjennomføre GK kurs for medlemmer av klubben må de innhente politiattest og få godkjent kompetanse fra NRYF.

Ordningen er noe endret fra tidligere. Kravene er lempet litt på i tillegg til at kurset er detaljstyrt fra NRYF! Det skal være både praktisk og teoretisk prøve for rytterne for godkjenning av rytterne. Beskjed til GK personalet: Om det ikke er forsvarlig å sette rytter på fram ridningsbanen så skal de strykes.

Det er kommet nye bøker, men liten endring. Ikke lenger krav om at det skal være 1 bok pr deltaker, familie/søsken kan dele. Kursholder får gratis kort som skal deles ut til deltakerne.

Veien fram mot godkjenning:
·         Skaffe politiattest
·         Sende inn attestene som videresendes til godkjenning av Kirsten Arnesen
·         Om Mette skal kjøre KRI kurs må hun ha disp. for det

Om dette tar lange tid må vi være på jakt etter om naboklubber skal kjøre GK-kurs og sikre at egne medlemmer får være med på det.

Sak 25/15 Aktivitetsplan for Tana kjøre- og rideklubb
Få inn avtalte kurshelger på terminlista:
·         Avtalte ridekurs - kurs med Ann-Cathrin – 12.-14.6, 31.7.-2.8, 9.-11.10.
·         Kursønsker – Cecilie har sondert interesse for kurs på Facebook og har fått inn forslag om nytt Ellen Ofstad kurs. Vi forsøker å få til et kurs med henne til høsten.
·         Jubileumsarrangement – forlag om en helg i juni. Kolliderer med kurshelg.
·         Kjøring / ridning under Langnesmarkedet – kjøring og eller ridning fra Langnes og nedover veien?
·         Innspill til stevnedatoer – ledige stevnedatoer;
o   Klubbstevne i hallen - be stevnekomiteen finne dato
o   Månedsskifte august - september – D-stevne på Tana vgs. Stevnekomiteen finner dato
·         Jubileum – få til et eget arrangement for å markere klubbens 30-års jubileum. Klubben ble opprettet 23.10.15. Kan være kaldt på den tida, så vi velger heller en helg i september – 19.9.15.
·         Grønt kort kurs – vi gjennomfører dette så snart vi får godkjent personell
·         August – fjelltur fra Storelva til Laksjok med hest

Sak 26/15 Status for økonomi
På konto akkurat nå 71’
Antall betalende medlemmer pr dato: 58. Resten er strøket som medlemmer pr dato.
Antall med hallkort: 14. 2 har ikke fornyet sine kort. 7 nøkler bør hentes inn fra folk som ikke lenger rir / har betalt. Håkon tar saken og samler inn nøkler. Mange velger å kjøpe kort til barna for å få nøkkel – og bruke klippekort når de rir selv.

Utestående fordring: Festeavgift for vangen kr 2,5’

Vi må jobbe for å midler inn til klubben:
·         Anita tar gjerne med seg et brev fra rideklubben og går på sponsorrunde hos bedrifter i Tana.
·         Vedr reklameskilt i hallen; Ta kontakt med bedrifter som lager reklameskilt – tilby bedrifter en ferdig pakke med opptrykk av skilt og min 2 års binding på montering. Jonny forsker litt på dette.

Sak 27/15 Vanning i ridehallen
Vi må sette opp en turnus på vanning. De som bruker hallen får lov å ta hovedansvaret framover våren. Fordele vanning på de 14 som har hallkort pr dato. I turnusen inngår kosting av golv og vasking av doer.

Byggmakker har slanger som har en større diameter enn de vi har. Da vil vanninga ta kortere tid.

Sak 7/15   Samarbeid med NMK-Tana om reguleringsplan - oppfølging
Samarbeid med NMK-Tana vedr reguleringsplan. Info fra møte med Kåre Breivik tidligere i dag.

I desember skrev klubbene under en opsjonsavtale på arealet rundt ridehallen. FeFo har utfra denne satt av område til idrettsanlegg. Kåre har tatt på seg arbeidet med å få utarbeidet og søkt midler til en privat reguleringsplan for området på vegne av NMK-Tana og Tana kjøre og rideklubb.

Målsetting at Kåre gjør jobben fram mot ferdig spillemiddelsøknad. Vi avventer mail med oversikt og pris fra Kåre.

Diskusjon om hvorfor vi skal blande oss inn i dette arealet. Lurt å samkjøre eks parkeringsplasser, felles klubbhus mm – gjør det lettere å få midler når flere klubber har interesser i området.

Neste møte blir styrevervkurset onsdag 20.5.15. kl 17.00 på Byggmakker.

Tanabru 20.4.15.


Eva Britt Birkenes

Sekretær

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å skrive en liten hilsen eller kommentar til oss:)

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.