lørdag 26. desember 2015

Årskort til hundeklubbmedlemmer

Til info for klubbens medlemmer:
Styret i Tana kjøre- og rideklubb (TKRK) hadde møte 30.11.2015. Der ble en  forespørsel fra Tana Hundeklubb behandlet.
Forespørsel:"Vi vil med dette høre med rideklubben om det er mulig at medlemmer av Tana Hundeklubb kan kjøpe årskort/halvårskort for halv pris mot at all trening med hund har vikeplikt for hester?"

Styret i TKRK er positiv til at ridehallen brukes også til trening av hund. TKRK opererer kun med årskort, ikke halvårskort. Styret fattet vedtak om at Tana Hundeklubb gis mulighet til å kjøpe årskort til halv pris mot at all trening med hund har vikeplikt for hester. 
Prisen for årskort er i 2015 kr 2000,-, halv pris blir da kr 1000,-. Årskort er gyldig fra den dagen det betales.Betaling skjer til TKRK sin bankkonto 4944.08.00326 og merkes med Årskort hund.
For evt helgekurs hvor hallen reserveres er prisen som før kr 1000 pr dag.


Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen
Mette Lillebostad
kasserer Tana kjøre- og rideklubb

tirsdag 8. desember 2015

SpareBank 1 Nord-Norges-fondet

Samfunnsutbytte fra SpareBank 1 Nord-Norges-fondet høsten 2015 er fordelt. Det er blitt fordelt 12 millioner kroner av bankens overskudd til idrett, kultur, kunnskap og allmennyttige formål fordelt på 135 ulike prosjekter – fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nord.

Rideklubben søkte penger fra fondet, med en god søknad og at det faktisk er jubileumsår  i år så fikk tilslag om støtte til innkjøp av klubbjakker. 
Hurra!! :) Mer info til klubbens medlemmer kommer etterhvert. 

Les mer på Finnmarken sine sider
mandag 7. desember 2015

Ponniridning og Julegrøt
Tana kjøre- og rideklubb
Arrangerer
Ponniridning og julegrøt
for barn
Søndag 13. desember 2015 kl 16.00 – 18.00
i ridehallen i Holmfjell
Salg av julegrøt m.m.

Velkommen