fredag 29. januar 2016

Invitasjon til GRØNT KORT

Tana kjøre – og rideklubb
inviterer
Grønt Kort kurs, 7. – 8- feb. 2016 på Tana vgs.
Kursdeltakere
Kurset er åpent for alle som ønsker å ta Grønt Kort.
Norges Rytterforbund ønsker at alle konkurranseryttere skal ha nødvendige basiskunnskaper om hest, sikkerhet og reglement, og det er derfor et krav om Grønt Kort for å kunne løse lisens i NRYF. Fra 01.01.15 består Grønt Kort av fire deler – og ryttere må gjennom alle fire deler for å kunne få godkjent Grønt Kort:
· Reglementskurs 4,5 timer inkl. en avsluttende prøve
· Sikkerhet og hestekunnskapskurs 3 timer
· Praksis i stall 1,5 time
· Ridetest LC dressur og sprangprøve

NB! Barn til og med 16 år skal ha med foresatte.

Program
  • Søndag 7. feb. kl.11:00 – 16:00 inkl. lunsj. Ta med stallklær. Om noen skal ta ridetesten så kan den tas etter kl. 16:00. Hester kan lånes på skolen ved behov.
  • Mandag 8. feb. kl. 17:00 – 21:30.


Deltageravgift
• Kr 500,- for medlemmer av Tana kjøre-og rideklubb
• Kr 700,- for ikke-medlemmer/andre kretser.
Dette inkluderer lunsj på søndag.  Boka "På vei mot Grønt Kort for ryttersporten" kommer i tillegg, og koster kr 280,- Boka er obligatorisk på alle tre kursdelene i Grønt Kort.
   
Påmelding
Bindende påmelding til alddagas@gmail.com 
Påmelding er gyldig ved bekreftet plass.
Påmeldingen skal inneholde kursdeltakers navn, fødselsår, adresse, tlf. nr og rideklubbtilhørighet. Og eventuelt om det bare er deler av kurset du trenger, og om du trenger å låne hest for gjennomføring av ridetesten.


Velkommen til Grønt Kort kurs!
onsdag 20. januar 2016

Årsmøte

Årsmøte i Tana kjøre og rideklubb avholdes torsdag 18.2.16 kl 18.00 i kommunestyresalen.

Frister framover:
4.2. - frist for å sende inn saker til årsmøtet (2 uker før årsmøtet)
11.2. - frist for styret til å offentliggjøre sakspapirene (1 uke før årsmøtet)

Faste årsmøtesaker:
- konstituering og godkjenning av stemmeberettigete
- årsmelding for Tana kjøre og rideklubb, 2015
- regnskap for Tana kjøre og rideklubb, 2015

Siden Levajok rideklubb og Tana kjøre og rideklubb skal slåes sammen vil møtet herfra bestå av medlemmer fra begge klubber. Vi håper mange fra Levajok rideklubb har anledning å møte. Saker som må diskuteres og vedtas i fellesmøtet:
- navn på den nye sammenslåtte klubben
- lover for klubben
- kontingent for 2016 og 2017
- budsjett for 2016
- aktivitetskalender / årsplan for 2016
- valg av nytt styre

Valgkomiteen i Tana kjøre og rideklubb oppfordres til å starte arbeidet med kandidater til styre i den nye klubben. Styret undersøker med Levajok rideklubb om de har valgt valgkomite, og forsøker å koble de to valgkomiteene 


Mvh for styret
EvaB


tirsdag 19. januar 2016

Grønt kort

Vil bare informere om at det blir Grønt kort kurs i Tana søndag 7. februar og mandag 8. februar.

7. februar blir brukt til:
  • Sikkerhet og hestekunnskapskurs 3 timer
  • Praksis i stall 1,5 time
  • Rideprøve LC dressur/ryttertest og sprangprøve
8. februar blir brukt til:
  • Reglementskurs 4,5 timer inkl. en avsluttende prøve
Sett av datoene nå, invitasjon, pris og påmeldingsinfo vil komme innen kort tid. 

Mvh

Mette og Tonje