onsdag 20. januar 2016

Årsmøte

Årsmøte i Tana kjøre og rideklubb avholdes torsdag 18.2.16 kl 18.00 i kommunestyresalen.

Frister framover:
4.2. - frist for å sende inn saker til årsmøtet (2 uker før årsmøtet)
11.2. - frist for styret til å offentliggjøre sakspapirene (1 uke før årsmøtet)

Faste årsmøtesaker:
- konstituering og godkjenning av stemmeberettigete
- årsmelding for Tana kjøre og rideklubb, 2015
- regnskap for Tana kjøre og rideklubb, 2015

Siden Levajok rideklubb og Tana kjøre og rideklubb skal slåes sammen vil møtet herfra bestå av medlemmer fra begge klubber. Vi håper mange fra Levajok rideklubb har anledning å møte. Saker som må diskuteres og vedtas i fellesmøtet:
- navn på den nye sammenslåtte klubben
- lover for klubben
- kontingent for 2016 og 2017
- budsjett for 2016
- aktivitetskalender / årsplan for 2016
- valg av nytt styre

Valgkomiteen i Tana kjøre og rideklubb oppfordres til å starte arbeidet med kandidater til styre i den nye klubben. Styret undersøker med Levajok rideklubb om de har valgt valgkomite, og forsøker å koble de to valgkomiteene 


Mvh for styret
EvaB


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å skrive en liten hilsen eller kommentar til oss:)

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.