onsdag 3. mars 2021

Årsmøte 7.mars 2021

 Årsmøtet i Tana Hestesportsklubb gjennomføres som planlagt 7.3.21. Møtet starter kl.16.00 og avholdes på Tana videregående skole. Fysisk møte forutsetter at det ikke blir endringer i koronareglene i løpet av neste uke. I så fall gjennomføres møtet på Teams. Om du av noen grunn ikke kan møte fysisk, si fra - så kan du inviteres med via Teams!


Årsaken til bytte av klokkeslett er at Finnmark rytterkrets gjennomfører årets kretsting samme dato kl. 17.30 på Teams. Vi tar sikte på å logge på fra skolen, så om du vil delta på kretstinget når vi først er samlet, så hadde det vært trivelig.

Mvh Styret
Kjøring i ridehallen først kommende helg!

 Tana vgs skal ha kjøring i hallen i helga med ekstern instruktør.

Hallen vil da være opptatt i disse tidsrommene:

Fredag fra kl 16.00-22.00
Lørdag fra klokken 09.00-19.00
Søndag fra klokken 09.00-15.00
Er det noen som tenker å bruke hallen lørdag kveld? Hvis ikke settes det klart en kjørebane der til søndagen.
Det er fult mulig å observere, for de som måtte ønske 😄


torsdag 28. januar 2021

årsmøte er utsatt!

 Styret har avgjort at vi utsetter årsmøtet. 


Vi har et håp om å kunne møtes fysisk - både for å bli bedre kjent og for å diskutere hva vi ønsker at klubben vår skal ha av aktiviteter framover. Det er utfordrende å få til gode diskusjoner - der mange deltar, på Teams.

Foreløpig utsetter vi årsmøtet til søndag 7.3.21 kl. 18.00. Om det fortsatt anbefales at vi ikke møtes fysisk på det tidspunktet, må vi gjøre en ny vurdering da. Oppdaterte sakspapirer sendes ut / legges på klubbens nettside, senest 1 uke før møtet dvs. 28.2.21.

Ønsker deg en fin kveld 🐎


Mvh styret i Tana Hestesportsklubb