onsdag 3. mars 2021

Årsmøte 7.mars 2021

 Årsmøtet i Tana Hestesportsklubb gjennomføres som planlagt 7.3.21. Møtet starter kl.16.00 og avholdes på Tana videregående skole. Fysisk møte forutsetter at det ikke blir endringer i koronareglene i løpet av neste uke. I så fall gjennomføres møtet på Teams. Om du av noen grunn ikke kan møte fysisk, si fra - så kan du inviteres med via Teams!


Årsaken til bytte av klokkeslett er at Finnmark rytterkrets gjennomfører årets kretsting samme dato kl. 17.30 på Teams. Vi tar sikte på å logge på fra skolen, så om du vil delta på kretstinget når vi først er samlet, så hadde det vært trivelig.

Mvh Styret
Kjøring i ridehallen først kommende helg!

 Tana vgs skal ha kjøring i hallen i helga med ekstern instruktør.

Hallen vil da være opptatt i disse tidsrommene:

Fredag fra kl 16.00-22.00
Lørdag fra klokken 09.00-19.00
Søndag fra klokken 09.00-15.00
Er det noen som tenker å bruke hallen lørdag kveld? Hvis ikke settes det klart en kjørebane der til søndagen.
Det er fult mulig å observere, for de som måtte ønske 😄