ÅrsmøteInnkalling til årsmøte i
Tana Kjøre- og Rideklubb

Årsmøte 9.2.2019
Inviteres til årsmøte i Tana Hestesportsklubb søndag 09.februar 2020 kl 17.00 på Elvekanten spiseri😊
Frist for å sende inn saker til årsmøte er 26.01. Sendes til klubbens e-post adresse: tanakrk@gmail.com

Hvis du ønsker noen verv i klubben så ta gjerne kontakt med valgkomiteen som består av Laila Johannessen, Ina Beate Eriksen og Arnhild Andersen

Innkalling og saksliste
 

Referat fra årsmøte 5.2.2019


Referat fra årsmøte 13.2.2018

2016

Årsmøte i Tana kjøre og rideklubb avholdes torsdag 18.2.16 kl 18.00 i kantina på rådhuset. 

4.2. - frist for å sende inn saker til årsmøtet (2 uker før årsmøtet)
11.2. - frist for styret til å offentliggjøre sakspapirene (1 uke før årsmøtet)

Faste årsmøtesaker:
- konstituering og godkjenning av stemmeberettigete
- årsmelding for Tana kjøre og rideklubb, 2015
- regnskap for Tana kjøre og rideklubb, 2015

Siden Levajok rideklubb og Tana kjøre og rideklubb skal slåes sammen vil møtet herfra bestå av medlemmer fra begge klubber. Vi håper mange fra Levajok rideklubb har anledning å møte. Saker som må diskuteres og vedtas i fellesmøtet:
- navn på den nye sammenslåtte klubben
- lover for klubben
- kontingent for 2016 og 2017
- budsjett for 2016
- aktivitetskalender / årsplan for 2016

- valg av nytt styre


2015

Referat fra årsmøtet finner du her. 

Dato:  16.februar 2015 kl.18.00

Frister mot årsmøte:
- Innkomne saker må være styret i hende 14 dager før årsmøte
- Klubbens medlemmer skal ha tilgang til sakspapirene minst 1 uke før årsmøte 


Velkommen!

Hilsen styret i Tana Kjøre- og Rideklubb


2014

Referat fra årsmøte 2014 finner du her

2013
Årsmøte er på onsdag 8. februar 2012 kl. 18.00 i ridehallen!

Velkommen!

Referat fra årsmøte finner du her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å skrive en liten hilsen eller kommentar til oss:)

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.